Stølehalvøya boligfelt2023-03-27T09:32:01+02:00
Slider_02
Slider_02
Slider_02
Slider_03
Slider_04
Slider_01
previous arrow
next arrow

Stølehalvøya – Grimstads nye bydel!

Stølehalvøya ligger omringet av kulturlandskap, fjord, sjø og skjærgård, kort sagt alt det vi forbinder med Sørlandet. I dette naturskjønne området skal det de nærmeste årene bygges ut flere boligfelt. Stølehalvøya blir Grimstads nye bydel i vest.

Stølehalvøya har alt man ønsker seg av et moderne bomiljø: Naturskjønne, landlige  omgivelser nær sjø, skjærgård og hav, trygge oppvekstvilkår og kort avstand til barnehage, skole, arbeid og urbant byliv. Grimstad sentrum og Universitetet i Agder med Teknologi­parken ligger i kort avstand fra Grimstads nye bydel – Stølehalvøya. Avstand og kjøretid til Dyreparken, Sørlandssenteret og Kristiansand sentrum og Kristiansand lufthavn Kjevik oppleves av mange som overraskende kort.

Første byggetrinn, Stølevarden Felt 1, vil bli et boligfelt med 80 boliger. Veier og infrastruktur er påbegynt, og vi har stort fokus på trygg skolevei og helhetlig utforming av området. Når det 300 mål store boligfeltet Stølevarden er fullt utbygd med 250 boliger, vil nye felt i reguleringsplanen for Stølehalvøya bli bygd ut.

Vi er nå også i gang med andre byggetrinn, Strandfjorden. Arbeidet med å opparbeide tomter er i full gang og vi har startet salget på 12 tomter med
byggeklausul. De solrike tomtene ligger på to platåer, høyt og med utsikt mot Strandfjorden.

Stølevarden – byggetrinn 1

Navnet er hentet fra varden som ligger på det høyeste punktet i området, og var et kjent sjømerke i gamle dager. Utbyggingen på Stølevarden er i full gang og mange har allerede flyttet inn.

Strandfjorden – byggetrinn 2

Byggetrinn 2 på Stølehalvøya, Strandfjorden er nå påbegynt. I første omgang legges det ut 12 tomter for eneboliger. De solrike tomtene ligger på to platåer, høyt og med utsikt mot Strandfjorden.

Et boligfelt med mange kvaliteter

Med bolig på Stølehalvøya vil du bo nær sjøen. Det betyr gang- og sykkelavstand til en rekke fine strender, og det vil bli mulighet for å leie båtplass. Det er viktig for de fleste som bosetter seg langs kysten, men også i de landlige nærområdene er det flotte naturområder med turstier. Stølehalvøya blir et attraktivt bomiljø for alle som verdsetter det å bo nær spesielle naturkvaliteter uten at avstanden til det urbane blir for stor.

Stolehalvoya_oversikt

Bygger drømmehuset på kremtomt

Noen er tidligere ute enn andre. Sannsynligvis vil kjøperne av tomt 64 på Stølevarden oppdage at dette har vært et smart sjakktrekk.

Gå til toppen