Boligfelt med mange kvaliteter

Med bolig på Stølevarden vil du bo nær sjøen. Det er gang- og sykkelavstand til en rekke fine strender, og det er mulighet for å leie båtplass, noe som er viktig for mange som bosetter seg langs kysten. I de landlige nærområdene er det flotte naturområder med turstier. Stølevarden blir et attraktivt bomiljø for alle som verdsetter å bo nær naturkvaliteter uten at avstanden til det urbane blir for stor.

Trygg og god skolevei

Da det skulle anlegges ny vei mot Støle og som hovedadkomst til Grimstads nye bydel, Stølehalvøya, måtte det gjøres tidsriktig og skikkelig. Det betyr etter dagens krav ordentlig bredde, gode kanter med grøfter og stikkrenner, gjennomtenkte avkjøringer fra hovedvei til private eiendommer, moderne gatebelysning og asfaltdekke på solid grunnarbeid.

Dette er investeringer med langt framtidsblikk. Stølehalvøya er et utbyggingsområde for nåtid og framtid. Mange vil bruke denne bilveien og den parallelt lagte gang- og sykkelveien daglig til og fra jobb og skole. Vi har hatt fokus på at det skal være en trygg vei for både beboere og andre brukere av veien til Støle.

Ta gjerne kontakt for privat visning

Ta kontakt med Rune Valborgland hos VM Eiendom AS dersom dere ønsker å ta en titt på feltet og se de ulike tomtene. Avtale en privat visning en dag det passer å se tomtene og området med selvsyn.

Rune Valborgland

e-post: runevalb@gmail.com

tlf: 913 81 785