Stølevarden

Vi er allerede i gang med forberedelsene til utbygging av Felt 1 på Stølevarden. Navnet er hentet fra varden som ligger på det høyeste punktet i området, og var et kjent sjømerke i gamle dager. Mange av tomtene i det første byggetrinnet får dermed fantastisk utsikt utover havet og inn Strandfjorden mot Landvik og Reddalskanalen.

Boligfelt med mange kvaliteter

Med bolig på Stølevarden vil du bo nær sjøen. Det betyr gang- og sykkelavstand til en rekke fine strender, og det vil bli mulighet for å leie båtplass. Det er viktig for de fleste som bosetter seg langs kysten, men også i de landlige nærområdene er det flotte naturområder med turstier. Stølevarden blir et attraktivt bomiljø for alle som verdsetter det å bo nær spesielle naturkvaliteter uten at avstanden til det urbane blir for stor.

Et godt oppvekstmiljø

Vi er sikre på at Grimstads nye bydel vil bli et godt sted å vokse opp. Boligfeltet Stølevarden har potensiale til å bli det beste bomiljøet i Grimstad. De naturskjønne omgivelsene er en viktig faktor for trivsel, og for de fleste familier vil barnas trivsel og en enkel hverdag for de voksne være avgjørende når det settes karakter på bomiljøet. Ny barnehage er planlagt bygd langs den nye Støleveien, og avstanden til Holviga barne – og ungdomsskole er 4 km, kort nok til å sykle på trygge sykkelstier og langt nok til at barna har rett på skoleskyss. Det gjør det praktisk, enkelt og trygt.

Stølevarden oversiktskart med tekster.

Opplevelser og flotte steder i nærmiljøet

Boligfeltet Stølevarden er omgitt av en rekke fantastiske steder i gang- og sykkelavstand fra din nye bolig. I flyfotoet har vi merket av områder med spesielle kvaliteter:

1 Kjørviga

Barnevennlig strand med fine bunnforhold. Lett adkomst på sti eller vei, men ikke parkeringsplass.

2 Stølekilen med Støle brygge

Bademuligheter fra svabergene, og idylliske små bukter med barnevennlige strender.

Støle brygge innerst i Stølekilen er en god småbåthavn med ca. 100 båtplasser. Grønt friområde og møtested for beboerne.

3 og 4 Ut mot havet

Den ytre delen av Stølehalvøya møter Grimstads vakre skjærgård og Skagerrak. Området har mange fine turstier, og svabergene innbyr til stangfiske fra land hele året og er yndede steder for dem som vil bade og sole seg om sommeren.

5 Gullregnbukta

I det grunne og smaleste partiet av Strandfjorden er det en liten, lun bukt med en hyggelig badeplass, som også er en fin fiskeplass for dem som er ute etter sjøørreten tidlig vår og på ettersommeren.

6 Badeplassen Laplassen

Innerst i Strandfjorden ligger områdets mest skjermede badeplass. Badeplassen Laplassen er et regulert friområde lunt tilbaketrukket i forhold til båttrafikken gjennom Reddalskanalen.  Den sjarmerende badeplassen ligger nydelig til i ettermiddags- og kveldssola.

7 Stølevarden

Den høyeste toppen i området ligger 53 MOH og har gitt boligfeltet navn. Fra dette utsiktspunktet er det fri utsikt mot skjærgården og havet utenfor i sør, mot Strandfjorden i vest og Landvik og Reddal i nord.

Strandfjorden

Fjorden er innfartsåren sjøveien til Landvik og Reddal gjennom Reddalskanalen. Om sommeren er Landvikvannet og Reddal et yndet dagsturmål for båtfolket, og badetemperaturen i Strandfjorden er som oftest noen grader høyere enn i skjærgården – og enda litt høyere i ferskvannsområdene i kanalen og Landvikvannet. Strandfjorden kan by på mange gode fiskeplasser for sjøørretfiske.

Reddalskanalen

Grimstads kommunes kulturminne i Kulturminneåret 1997 leder til Landvikvannet og Reddalsvannet – et fredet naturreservat. Reddalskanalen ble bygd i tidsrommet 1876–1880 for å få en sammenhengende ferdselsåre mellom bygda Reddal og havet og samtidig senke vannstanden i de to vannene for å vinne nytt jordbruksland i Landvik og Reddal. En dagstur med kano, kajakk eller småbåt er en flott naturopplevelse.