Stølehalvøya boligfelt2021-07-08T10:20:53+02:00
Slider_02
Slider_02
Slider_02
Slider_03
Slider_04
Slider_01
previous arrow
next arrow

Stølehalvøya – Grimstads nye bydel!

Stølehalvøya ligger omringet av kulturlandskap, fjord, sjø og skjærgård, kort sagt alt det vi forbinder med Sørlandet. I dette naturskjønne området skal det de nærmeste årene bygges ut flere boligfelt. Stølehalvøya blir Grimstads nye bydel i vest.

Stølehalvøya har alt man ønsker seg av et moderne bomiljø: Naturskjønne, landlige  omgivelser nær sjø, skjærgård og hav, trygge oppvekstvilkår og kort avstand til barnehage, skole, arbeid og urbant byliv. Grimstad sentrum og Universitetet i Agder med Teknologi­parken ligger i kort avstand fra Grimstads nye bydel – Stølehalvøya. Avstand og kjøretid til Dyreparken, Sørlandssenteret og Kristiansand sentrum og Kristiansand lufthavn Kjevik oppleves av mange som overraskende kort.

Første byggetrinn, Stølevarden Felt 1, vil bli et boligfelt med 80 boliger. Veier og infrastruktur er påbegynt, og vi har stort fokus på trygg skolevei og helhetlig utforming av området. Når det 300 mål store boligfeltet Stølevarden er fullt utbygd med 250 boliger, vil nye felt i reguleringsplanen for Stølehalvøya bli bygd ut.

Stølevarden

Vi er allerede i gang med forberedelsene til utbygging av Felt 1 på Stølevarden. Navnet er hentet fra varden som ligger på det høyeste punktet i området, og var et kjent sjømerke i gamle dager. Mange av tomtene i det første byggetrinnet får dermed fantastisk utsikt utover havet og inn Strandfjorden mot Landvik og Reddalskanalen.

Et boligfelt med mange kvaliteter

Med bolig på Stølevarden vil du bo nær sjøen. Det betyr gang- og sykkelavstand til en rekke fine strender, og det vil bli mulighet for å leie båtplass. Det er viktig for de fleste som bosetter seg langs kysten, men også i de landlige nærområdene er det flotte naturområder med turstier. Stølevarden blir et attraktivt bomiljø for alle som verdsetter det å bo nær spesielle naturkvaliteter uten at avstanden til det urbane blir for stor.

Salg over all forventning på Stølevarden

Det bygges som aldri før på Stølevarden. Siden salgsstart 1.mars 2020 er det solgt hele 35 boliger. Helt fantastisk og over all forventning sier Rune Valborgland i VM-bygg som står for salg og bygging på Stølehalvøya.

Boligfelt med mange kvaliteter

Med bolig på Stølevarden vil du bo nær sjøen. Det er gang- og sykkelavstand til en rekke fine strender, og det er mulighet for å leie båtplass.

Go to Top