VI BYGGER MED STOLTHET

Alsand Eiendom AS ved Ole Chr. Alsand står bak utviklingen av eiendommen og står som ansvarlig utbygger av området med veier og annen infrastruktur fram til ferdig tomt. Det innebærer at Ole Chr. Alsand sørger for at alt beboerne trenger av vei, vann, kloakk, strøm og internettforbindelse ligger klart for påkobling før boligene reises.

VM Bygg AS er resultatet av at de erfarne byggmesterne Rune Å. Valborgland og Glenn Meberg slo seg sammen for å realisere større eiendomsprosjektet. VM Bygg drives av Glenn Meberg og Rune Å. Valborgland, og er firmaet som gjennomfører bygging av alle boligene i Grimstads nye bydel – Stølehalvøya. Les mer om VM Bygg AS her

VM Eiendom AS  er eiendomsselskapet som eies av Valborgland og Meberg. Det er dette selskapet som står for salg av tomtene og boligene på Stølehalvøya. Gjennom de siste årene har VM Bygg AS og VM Eiendom AS gjennomført mange eiendomsprosjekt som har truffet godt i markedet, og på Stølehalvøya vil det bli bygget boliger skreddersydd mange ulike målgrupper og i mange prisklasser.

Personene bak utbyggingen på Stølehalvøya vet at de har satset riktig og bygger ut området med stolthet. De er sikre på at stedet vil bli et godt sted å bo uansett om beboerne har sin arbeidsplass i Kristiansand eller Lillesand i vest eller i Grimstad, Arendal eller Tvedestrand i øst.

Vi er med på laget

Alt innen trelast – samt butikk, verktøy osv.

Vi leverer alt av infrastruktur, veier og opparbeidelse av tomter.
Olaf Olsen
Tlf. 915 20 498

Vi leverer alt innen elektro.
Jan William Idalen
Tlf. 480 83 663

Vi leverer alt innen vvs (egen butikk på Myrene i Arendal)
Hugo Larsen
Tlf. 913 42 553

Alt innen flis og membran
Pitor Eichstadt
Tlf. 967 13 048

Arkitekttjenester og byggesøknader.
Jan Knudsen
Tlf. 922 14 286

Ventilasjon og blikkenslager-arbeid.
Stein Ove Kristengård
Tlf. 905 37 189

Alt innen gulvstøp osv.
Leif Tore Seljåsen
Tlf. 915 82 901

Tak og membran tekking.
Oddmund Sordal
Tlf. 913 05 922

Glassrekkverk osv.
Helge Bakke
Tlf. 982 82 544