Hva skjuler seg i bakken?

Når utbyggingen er ferdig vil alle eiendommene på Stølehalvøya ha vei, vann og avløp, strøm og fibernett for TV- og internettsignaler – alt skjult i bakken. I korte perioder av anleggsvirksomheten er det lagt ned flere kilometer med rør og kabler i veitraseen og i grøfter langs veiene inn til boligfeltene og i boligområdene. Bildene viser litt av hva grøftene skjuler, men etter få dager er alt dekket av sand, grus og stein, og folk flest aner ikke hva som skjuler seg i bakken. Dette arbeidet, som i utbyggingsfasen er svært synlig og imponerende, men senere er helt skjult, krever store investeringer.

Den infrastrukturen som vi tar som en selvfølge i et moderne samfunn, er på plass før byggingen av de første eneboligene starter. De mest framsynte har sikret seg tomt før alt grunnarbeidet er ferdig. De har fått førstevalget, og de som har kommet etter forsto fort at dette er framtidas boligområde i Grimstad kommune. Store eneboligtomter har lenge vært etterspurt i Grimstadregionen.

I veiene ligger det rør for vann og avløp og i grøftene langs veiene er det fiberkabler og strømkabler som skal lede inn til de ulike byggetrinn/områder og til hver enkelt boligtomt.

 

Sårbar infrastruktur knyttet til bredbåndsnett og strømtilførsel må sikres på best mulig måte – dette gjøres når det meste av grovarbeidet er utført.