Ny fylkesvei leder inn til Grimstads flotteste boligområde

For å kunne sette i gang arbeidene med boligfeltene var det en forutsetning at fullverdig vei ble bygget fram til de planlagte boligområdene. Den nye veien inn til Støle blir 1,5 km lang og det er Alsand Eiendom AS som bygger veien parallelt med arbeidene med veier og annen infrastruktur til byggetrinn 1 i boligområdet Stølevarden.

– Det er også med et snev av uro at vi starter et slikt stort prosjekt med så store infrastrukturkostnader i forkant, og i tillegg er det et noe redusert boligmarked. Men jeg har stor tro på Stølehalvøya som boligområde, uttaler Ole Chr. Alsand.

Når nye Støleveien og infrastrukturen inn i boligområdet Stølevarden står ferdig før sommeren, starter arbeidene med boligene. I slutten av 2020 vil det bo folk i de første boligene, og de første boligene vil reise seg på fantastiske utsiktstomter over skjærgården og havet fra øyene utenfor Groos til Homborsund fyr.