Ny vei til glede for mange

PS Anlegg har mange mann og maskiner i arbeid for å gjøre 1,5 km ny vei inn til det punktet der en stor rundkjøring markerer veidelet der man kan ta av fra hovedveien og kjøre inn i første byggetrinn – boligfeltet Stølevarden.

– Jeg tror alle beboere på Stølehalvøya er glade for at det kommer ny vei med gang- og sykkelsti, samt veibelysning,  hevder utbygger Ole Chr. Alsand.

Veiprosjektet har kommet i stand takket være at fem av de største grunneierne, familien Alsand inkludert, har samarbeidet, og har inngått en refusjonsavtale som innebærer at når andre grunneiere utvikler sine tomteområder og selger tomter, betaler de tilbake sin andel av kostnadene med den nye hovedveien. På den måten blir det et spleiselag til felles beste.