Det er tydelig at det er lagt store ressurser i veien inn mot Støle og de nye boligområdene Stølehalvøya og Stølevarden.

Ny vei

Når det skulle anlegges ny vei mot Støle og som hovedadkomst til Grimstads nye bydel Stølehalvøya, måtte det gjøres tidsriktig og skikkelig. Det betyr etter dagens krav ordentlig bredde, gode kanter med grøfter og stikkrenner, gjennomtenkte avkjøringer fra hovedvei til private eiendommer, moderne gatebelysning og asfaltdekke på solid grunnarbeid. Der det er sprengt skjæringer i fjell er skrenter sikret med gjerder, og der kabler går fra mast til kabelgrøft er også dette sikret på forskriftsmessig måte.

Bildene viser detaljer som dokumenterer at det å anlegge god vei krever mye arbeid og store investeringer. Dette er investeringer med langt framtidsblikk. Stølehalvøya er et utbyggingsområde for nåtid og framtid. Mange vil bruke denne bilveien og den parallelt lagte gang- og sykkelveien daglig til og fra jobb og skole. Vi har hatt fokus på at det skal være en trygg vei for både beboere og andre brukere av veien til Støle.

Grøfter, stikkrenner og adkomstveier til private eiendommer er løst på forbilledlig måte.

Detaljene viser at det er kvalitet i alle ledd når nye veier bygges i dag.