Gjengitt etter tillatelse fra Grimstad Adressetidende.

Nytt boligfelt tar form

De var ikke høye i hatten da koronakrisen kom, men nå smiler utbyggerne på Stølevarden.

Høsten 2019 gikk arbeidet i gang med å ruste opp den gjenværende biten av den gamle Støleveien, samtidig som spaden gikk i jorda for å forberede byggingen av flere hundre boliger i planen Stølehalvøya. Utbygger Ole Christian Alsand kunne fortelle til Adressa den gang at det nå var stor optimisme og glede for å kunne ta fatt på storutbyggingen.
Vinteren og våren 2020 ble verden sjokkert av koronapandemien. Alle deler av samfunnet ble berørt, og i Norge merket ikke minst boligmarkedet virkningene raskt.
– Dere så ikke lyst på situasjonen da?
– Nei, på ingen måte, sier Alsand.
Når Adressa møter utbyggeren onsdag ettermiddag smiler han imidlertid bredt. Sola skinner nemlig på det nye feltet Stølevarden, og det på mer enn en måte. Da det norske boligmarkedet ristet av seg uroen i kjølvannet av koronakrisen ble det nemlig fart i salget av de nye boligene som skulle bygges.

40-50 i sving

Det er stor aktivitet i feltet. I dag er 20 snekkere i sving her, sammen med folk fra PS Anlegg, og elektrikere, rørleggere og andre håndverkere, totalt cirka 40-50 personer.
– Denne nye bydelen, som vi har kalt det, har hatt en utvikling over all forventning, også gjennom covid-tiden, sier Alsand, og får støtte fra Rune Valborgland i VM-bygg, som står for byggeaktiviteten i feltet.

Har solgt 25

Første bolig ble solgt i august, og nå nesten et år etter er 25 av totalt 80 enheter i dette byggetrinnet solgt.
– Det er utrolig positivt, sier Valborgland.
Han erkjenner at han i likhet i Alsand ikke var spesielt høy i hatten da koronakrisen kom brått mens det store prosjektet hadde begynt å rulle i gang på Støle. Dette fremstår imidlertid nå som et tilbakelagt stadium. De første beboerne har allerede flyttet inn, og flere kommer snart.

Lager pakkepris

Den erfarne husbyggeren tror det er flere årsaker til at Stølevarden har slått til blant huskjøperne.
– Folk har falt for tomtene. De har vi holdt av til kjøperne til vi har tegnet huset, og så får de en pris. Det er det mange som synes er en fordel, både de som skal kjøpe og bankene, sier Valborgland.

Stort veiprosjekt

En viktig del av hele puslespillet er også Støleveien, som for ti år siden hadde svært lav standard. Dette hindret de store byggeplanene, og det ble stilt krav om at veien måtte rustes opp med større bredde, gangsti og lys for at de ulike feltene fra Molland til Støle kunne bygges ut.
Nylig ble siste bit med asfalt lagt på den opprustede veien, som har kostet private utbyggere 30 millioner kroner. I forrige uke var Statens vegvesen på befaring og kunne formelt overta fylkesveien.
Alsand, som i 2009 gikk ut i Adressa og fortalte om de store planene for Stølehalvøya, er glad for å se at hans egne spådommer om områdets potensial er i ferd med å slå til for fullt.
– Det handler om en kombinasjon av pris, beliggenhet, utsikt til sjø og trygg skolevei. Det skal jo også bygges ny Holviga skole, sier han.
I feltet kommer boliger av ulike typer, alt fra leiligheter til drøyt et par millioner til store eneboliger med sjøutsikt til fem millioner og oppover. Det er planlagt totalt fire byggetrinn med godt over 200 boliger totalt, og utbyggerne ser for seg å holde på med Stølevarden i en tiårsperiode.

TEKST OG FOTO
MARTIN HAUGEN
Martin.haugen@gat.no